ATLANTIKWALL WADDENGEBIED

In het Waddengebied is relatief veel van dit erfgoed overgebleven. Bunkers en gevechtstellingen die door erf- en landgoedorganisaties en enthousiaste vrijwilligers toegankelijk worden gemaakt. Zo blijft het verhaal van de Atlantikwall in het waddengebied voor de toekomst behouden. Wij werken aan de invulling van de website.

OVERZICHT LOCATIES