De Atlantikwall wordt beleefbaar op Punt van Reide

Hernieuwde bezoekerscentrum maakt het verleden tastbaar

Afgelopen winter heeft Het Groninger Landschap een bureau uitgekozen dat het bezoekerscentrum op Punt van Reide opnieuw gaat inrichten. De keuze was niet moeilijk, vertelt projectleider Herwin Prins. “De ideeën van Platvorm Amsterdam staken met kop en schouders boven de andere voorstellen uit. De commissie die voor de gelegenheid was samengesteld, was dan ook unaniem in haar voorkeur voor dit bureau.”

“We hebben de bureaus gevraagd een inhoudelijk concept te maken waarin natuur en geschiedenis samenkomen. We willen het verhaal vertellen van Strijdtoneel Dollard. Hoe heeft de ligging de geschiedenis van het gebied bepaald. Een van de onderdelen is het beleefbaar en toegankelijk maken van de twee bunkers van de Marine Flak Batterie Termunten. Daarnaast is het centrum het startpunt voor allerlei recreatieve activiteiten buiten”, vertelt Prins.

Draadstalen geschutskanon
Wat de commissie in het voorstel van Platvorm vooral aansprak waren de aantrekkelijke beeldende uitwerking van de ideeën en de toegankelijkheid. Zo willen zij de geschutsopstelling weer openstellen. Bezoekers kunnen hier op een van draadstaal gemaakt replica van een geschutskanon klimmen, van waaraf ze over de dijk en de Dollard kunnen kijken. Bij het kanon wordt ook informatie gegeven. Het is een mooie manier om het verhaal over te brengen.

Vogels in het vizier
Ook het verhaal van natuur en landschap is volgens Prins mooi in het ontwerp verweven. De inbraken, bedijkingen en inpolderingen worden inzichtelijk, maar ook hoe de mens gebruik heeft gemaakt van het bestaande landschap. “Denk aan de schansen, maar ook aan de luchtverdediging tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Wat binnen wordt verteld, kan buiten worden ervaren, waarbij ook weer gebruik wordt gemaakt van de geschiedenis van het gebied. Zo had Het Groninger Landschap al contact met een bouwer van exclusieve vogelhutten om van de schuttersputjes vogeluitkijkpunten te maken voor onder meer vogelfotografen. Die zijn opgenomen in het ontwerp.

Winterseizoen
De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, zodat de rustige wintermaanden kunnen worden gebruikt om de herinrichting uit te voeren. Als alles volgens plan verloopt gaat het geheel hernieuwde Bezoekerscentrum Dollard dan voorjaar 2019 open.

Deel deze pagina