Het project

Het project Atlantikwall in de waddengebied ging in 2013 van start op de Friese Waddeneilanden (fase I). Hier zijn vier bunkercomplexen (deels) uitgegraven om het militaire erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog weer toegankelijk en beleefbaar te maken. In de bunkers zijn musea ingericht die het verhaal vertellen van de wadden in de oorlog.

 

De musea willen de recente geschiedenis samen met de bewoners op een persoonlijke manier uitleggen en uitdragen. Het project werkt zo behalve aan het behoud van het oorlogserfgoed, ook het vastleggen van de verhalen en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.

 

In 2016 volgden Texel en de waddenkust (fase II), waarmee het militaire erfgoed uit de periode 1940 - 1945 in het hele waddengebied weer toegankelijk is gemaakt. Op vijf plekken langs de waddenkust kan de geïnteresseerde bezoeker nu informatie vinden. In bezoekerscentra, op panelen en via routes. Op Texel heeft het Luchtvaart- en oorlogsmuseum een speciale Atlantikwall-zaal ingericht.

 

Het project Atlantikwall in het waddengebied laat niet alleen het verhaal van de bouw van de Atlantikwall zien, maar ook hoe er na de oorlog naar dit erfgoed werd gekeken en hoe de waardering in de loop van de tijd veranderde. Op de website en op een aantal locaties wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de invloed die de aanleg van de Atlantikwall heeft gehad op de natuur en het landschap langs de randen van Werelderfgoed Waddenzee.

 

 

Atlantikwall in het waddengebied is een project van:

 • Zeestad
 • Stichting Stelling Den Helder
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Kazemattenmuseum Kornwerderzand
 • It Fryske Gea
 • Het Groninger Landschap
 • Stichting Waddencentra
  • Stichting Amelander Musea
  • Museum Schlei
  • Stichting Bunkerbehoud Terschelling
  • De Noordwester (stelling H12)
  • Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel


Het project wordt mogelijke gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.