Bezoek Den Oever

De toenmalige minister van Oorlog was niet gerust op de aanleg van de Afsluitdijk. Een snelle verbinding tussen Friesland en Holland betekende ook een snelle doorgang voor vijanden. Zo kreeg de Afsluitdijk zijn kazematten. Den Oever kreeg er dertien, aan weerzijde van de dijk. De Duitse militairen die tijdens de oorlog in Den Oever waren gelegerd, vernielden de spuisluizen vlak voor hun aftocht. Het sluizencomplex bood daardoor na de oorlog een desolate aanblik. De stelling zelf bleef bewaard.

 

Alle onderdelen van de Stelling die voor en tijdens de oorlog werden gebouwd, zijn nog steeds te vinden aan weerzijde van de Afsluitdijk. Maar ze waren lange tijd slecht zichtbaar doordat ze overwoekerd waren met liguster.

 

De komende jaren wordt aan de Afsluitdijk gewerkt om ervoor te zorgen dat hij Nederland kan blijven beschermen bij een stijgende zeespiegel. Daarbij worden ook de kazematten weer zichtbaar gemaakt. Tot die tijd zijn ze beperkt toegankelijk. Wanneer u ze wilt bekijken, controleer dan op De Afsluitdijk of ze bereikbaar zijn.