1945 en verder

Na de capitulatie van het Duitse leger werden de Duitse militairen die West-Nederland bezet hielden, geïnterneerd en ingezet om het kustgebied van mijnen te ontdoen. Daarna vertrokken zij naar Duitsland. Aanvankelijk gingen alle Duitsers richting Den Helder. Daar werden zij ingescheept op landingsvaartuigen die hen naar Wilhelmshaven brachten.

 

De capaciteit van de schepen was echter te klein en Den Helder liep vol met Duitsers. Daarom marcheerde een deel van hen over de Afsluitdijk richting Duitsland. Zo vertrokken 70.000 Duitse militairen. Om de druk op Den Helder te verlichten werd besloten ook vanaf Hoek van Holland Duitse militairen af te voeren.

 

Grote delen van de Nederlandse kust bleven in ravage achter. Dit gold ook voor Den Helder. Op de Waddeneilanden viel de schade mee. Maar ook hier had de oorlog het landschap veranderd.