Den Oever

De Afsluitdijk in de oorlog

 

In  1931 werd een begin gemaakt met de aanleg van de Afsluitdijk aan Noord-Hollandse kant. Veel aspecten van de vorm en de organisatie van deze dam zijn terug te voeren op militaire eisen. Zo speelden de spuisluizen bij Den Oever een belangrijke rol in de waterhuishouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom kreeg de Afsluitdijk niet één maar twee spuicomplexen. Omdat de militaire strategen van die tijd verwachtten dat de aanval uit het oosten zou komen, kreeg Kornwerderzand een capaciteit van 10 spuigaten en Den Oever een capaciteit van 15 spuigaten.

Aan weerszijden van de spuicomplexen werden eilanden aangelegd voor de opstelling van geschut vanuit betonnen kazematten. De zwaarste verdediging werd naar het oosten gericht. Op drie locaties langs de Afsluitdijk werden ook tankversperringen aangebracht, die nog zichtbaar zijn in de grondplaat. Het Duitse leger voegde enkele 'eigen' bunkers toe aan de kazematten. Na de oorlog bleven ze gehandhaafd als 'wapen' in de Koude Oorlog. Om de kazematten te camoufleren zijn de eilanden in die tijd met liguster beplant. Na 1960 verloren ze hun militaire functie.

De oude bunkers zijn nu ontdaan van hun begroeiing en opgenomen in verschillende wandel- en fietsroutes naar en over de militaire eilanden. Ze zijn vrij toegankelijk.

 

Deel deze pagina